MENU

Mats Sjögren

Alternativa daladjur

Uppdrag: Ta fram illustrationer av fantasifulla daladjur för marknadsföringskampanj. Utfört i Photoshop.