MINIKONST2022

Välkommen!

Utställning är liten. Varje konstverk bara 5x5 cm stort, och allihop ryms på en gammal 3,5"-diskett.

/Mats Sjögren, 25 december 2022